השתלמות בנושא אסטרטגיות למידה - ללמוד איך ללמוד

אסטרטגיות למידה -  ללמוד איך ללמוד 
איך לכתוב מאמר עמדה (גם לילדים החלשים בתחומי השפה)
איך ללמוד למבחן במקצוע רב מלל?
איך להתנסח בשאלות פתוחות?

בהשתלמות ינתנו אסטרטגיות מעשיות איך להעצים את הילדים בנושאים הללו.