השתלמות- מודעות פונולוגית כהכנה לכיתה א' בתאריך 28.3.2019

את מוזמנת לקבל את כל הכלים המקצועיים שנדרשים כדי לבצע הכנה לכיתה א'!
להצטרף לעשיה הברוכה שלנו
לרכוש ידע , כלים וחוברות עבודה ולצאת לדרך.
כל הקודמת זוכה!
https://otiyot.ravpage.co.il/kitaalef