שירותי המכון

 

פגישה ראשונית

 

הוראה מתקנת פרטנית על ידי מורות מקצועיות: